ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว

เหล็กท่อเหลี่ยม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

Square Tube refer copy
เหล็กกล่อง (Steel Tube) หรือที่รู้จักกันอีกชื่อ คือ เหล็กแป๊บ จัดอยู่ในประเภท เหล็กรูปพรรณ ซึ่งเหล็กกล่องมี 2 ประเภท คือ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม (Square Steel Tube) หรือที่เรียกกันว่า เหล็กแป๊บโปร่ง และ เหล็กแป๊ปเหลี่ยม เหล็กประเภทนี้เหมาะกับงานก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลาง เช่นที่พักอาศัย และอาคารพาณิชย์

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว

Round Bar

ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว

ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว