ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว

เหล็กรางน้ำ 

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

C-Chanel-new_Edited (1)

เหล็กรางน้ำ 

เหล็กรางน้ำ ( C-Channel ) มีลักษณะหน้าตัดเป็นตัวยู (U) โดยมีขนาดขาทั้งสองข้างยาวเท่ากัน มีขนาดและสเปคที่ไม่ผิดพลาด จะมีหน้าตัดมีความเรียบ ความหนาและขนาดจะต้องเท่ากันตลอดทั้งเส้น
ผลิตสินค้าตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 1227-2558 ชั้นคุณภาพ SS400-540 และ SM400 ชั้นคุณภาพ SS400-540 : ความต้านทางแรงดึงน้อยที่สุดที่ 400 MPa และ 540 Mpa ชั้นคุณภาพ SM400 : SM หมายถึงเหล็กชนิดที่รับประกันเรื่องการเชื่อม
ตัวเลข 400 คือ ความต้านทานแรงดึงน้อยที่สุดที่ 400 MPa

การนำไปใช้งาน เหล็กรางน้ำ ( C-Channel ) ด้วยความแข็งแรง รูปทรงมาตรฐาน และรับน้ำหนักได้มาก จึงนิยมนำไปใช้สำหรับงานทำโครงสร้าง
โครงเหล็กหลังคาโรงงาน โกดัง ทำแปหลังคา คาน เสา งานบันได งานสะพาน เสาตอม่อ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ฯลฯ
การก่อสร้างนั้นสามารถทำได้ทั้งการเชื่อมด้วยความร้อนและการใช้ nutt & bolt การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารแต่ละประเภทนั้น มีเงื่อนไขการเลือกใช้เหล็กที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
ทั้งนี้ควรให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญเป็นออกแบบผู้กำหนดสเปคของเหล็ก”

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว

ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว

ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว