ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว

เหล็กฉาก

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

Angle Bar 
เหล็กฉาก (Equal Angle) เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปร้อน เหมาะสำหรับงานโครงสร้างบ้าน, หลังคาโรงงาน และงานโครงสร้างขนาดเล็กโดยทั่วไป ความยาวมาตรฐาน 6 M. 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว

ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว

ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว