ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

Hot Rolled Coil

อ้างถึง TIS 1479-2541/ JIS G 3101, JIS G3131, JIS G3106, JIS G3132, etc.

  • ความหนา 1.95 – 19.00 mm.
  • ความกว้าง 1.20 – 25.00 mm.
  • ตัดยาวตามขนาด 1,219 – 1,800 mm.

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน

ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว

ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว