ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว

เหล็กเส้นข้ออ้อย

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

Deformed Bar copy
เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bars) สำหรับใช้งานก่อสร้างเสริมคอนกรีตที่ต้องการโครงสร้างแข็งแรง มีลักษณะเป็นเส้นกลมที่มีบั้ง เหมาะสำหรับใช้งานก่อสร้างเสริมคอนกรีตที่ต้องการโครงสร้างแข็งแรงเช่น อาคารสูง คอนโดมิเนียม ถนนคอนกรีต สะพาน เขื่อน สนามบิน ฯลฯ ชั้นคุณภาพ SD 30, SD 40 และ SD 50มีกำลังรับแรงดึงที่ จุดคราก ประมาณ 3000, 4000 และ 5000 ksc. มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดต่างๆ ดังนี้ DB 12 / DB 16 / DB 20 / DB 25 / DB 28 / DB 32 ความยาวปกติ คือ 10 M. 

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว

ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว

ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว

Round Bar