ทวีโชค พาณิช

"เราใส่ใจในคุณภาพของสินค้า การใช้งานอย่างคุ้มค่า และการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง"

Vision & Mission

มอบความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ให้ประโยชน์ในการใช้งานสูงพร้อมการส่งมอบที่ตรงเวลา

Sucess case

0
Cool Number
0
Cool Number
0
Cool Number
Taweechoke sign building

2004

บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2547 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท บริษัทเล็งเห็นว่า อุตสาหกรรมเหล็กถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันภาคธุรกิจต่างๆ ของประเทศ ให้เกิดการขยายตัวอย่างรุดหน้า และมั่นคง เราจึงตระหนักถึงการดำเนินงานแบบมืออาชีพ กระบวนการจัดหาเหล็กที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า ผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ

2012

บริษัท เริ่มมีการทำใบอนุญาตนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เพิ่มตัวเลือกในการคัดเลือกวัตถุดิบของสินค้า เพื่อให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้กับลูกค้า อาทิเช่น ประเทศญี่ปุ่น , อินโดนีเซีย , เกาหลี, จีน ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และเหมาะสมกับความต้องการ

2016

บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด มีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนเป็น 300,000,000 บาท ทางบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

2017

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราได้พัฒนาความได้เปรียบในการแข่งขันในด้านต่อไปนี้:

  • การตรวจสอบอย่างเป็นระบบและการคัดกรองอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
  • การจัดเก็บและคลังสินค้าที่เหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพและส่งมอบตรงเวลา
  • การจำแนกประเภทและการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า
  • ฐานข้อมูลสำหรับการสนับสนุนลูกค้า

นอกจากนี้ เรายังแนะนำลูกค้าของเราเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณการใช้สต็อกของพวกเขา”

2018

เข้าร่วมโปรแกรม e-license TISI Transformation 4.0 เข้าร่วมโครง e-license TISI Transformation 4.0
ต่ออายุการทำธุรกรรมระยะยาวและความร่วมมือทางธุรกิจกับ Krakatau Posco (PT KP)”

2019

ร่วมกับธนาคารยูโอบี (ไทย) และ The FinLab SMEs พลิกโฉมสู่ดิจิทัลผ่านโครงการ Smart Business Transformation แห่งแรกของประเทศ
เข้าร่วม “ร้าน มอก.” จำหน่ายสินค้าคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก”

2022

ขยายคลังสินค้าสำหรับเหล็ก high-tensile grade
ต่ออายุการทำธุรกรรมระยะยาวและความร่วมมือทางธุรกิจกับ Krakatau Posco (PT KP)
ต่ออายุ “ร้าน มอก.” กระจายโปรแกรมรับรองคุณภาพสินค้า”

นโยบายคุณภาพ
มอบความเป็นมิตร รักความก้าวหน้า ปรับปรุงพัฒนารักษามาตรฐานสินค้าและบริการเพื่อส่วนรวม