TWC ช่วยไกด์ ความแตกต่างของ
เหล็กแผ่นม้วนตัดแผ่น เทียบกับ เหล็กเพลท

เหล็กแผ่นม้วนตัดแผ่น (Hot-rolled coil cut to sheet)
– โดยทั่วไปมักถูกเรียกว่า เหล็กชีท หรือ เหล็กแผ่น
– การส่งมอบเหล็ก จะจัดส่งมาในลักษณะเป็นม้วน หลังจากนั้นจะใช้แรงกดทับ เพื่อคลี่เหล็กออกมา ให้อยู่ในสภาพเรียบ และดำเนินการตัดเป็นแผ่นต่อไป
– สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ให้คำนิยามเหล็กประเภทนี้ว่า “เหล็กแผ่นตัด”

เหล็กเพลท เหล็กแผ่นหนา
– โดยทั่วไปมักถูกเรียกว่า เหล็กแผ่นแดง หรือ เหล็กแผ่น
– ลักษณะเป็นแผ่นเรียบสำเร็จขณะเย็นตัว
– การส่งมอบเหล็ก จะจัดส่งมาในลักษณะเป็นแผ่นเพลทขอบตัด (Cut edge)
– สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ให้คำนิยามเหล็กประเภทนี้ว่า “เหล็กแผ่นหนาจากการรีดโดยตรง”

..TWC ให้คำปรึกษาได้อย่างเชี่ยวชาญทุกเรื่องเหล็ก..