6 ข้อควรถาม กับ ซัพพายเออร์ขายเหล็ก

 

ก่อนสั่งซื้อเหล็กควรทำความเข้าใจว่าเหล็กแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไร

 

6 คำถามเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ลูกค้าได้รับเหล็กที่ไม่ตรงตามความต้องการที่จะใช้งาน

 

1. ประเภทของเหล็กเป็นชนิดใด?

2. ความหนาเท่าไหร่?

3. ขนาด กว้างxยาว เท่าไหร่?

4. เป็นเหล็กเกรดใด?

5. โรงงานผู้ผลิตคือใคร?

6. ค่าเบี่ยงเบนความหนา (บวก-ลบ) เท่าไหร่?

 

..ทวีโชค พาณิช ยินดีตอบทุกคำถาม ของลูกค้าคนสำคัญ..

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.