เหล็กเพลทเพื่องานผนัง Precast JIS 3101 SS400 ขนาด พิเศษ

เหล็กเพลทเพื่องานผนัง
precast JIS 3101 SS400 ขนาดพิเศษ

9 mm. X 3100 X 6096

9 mm. X 3662 X 7320

9 mm. X 3662 X 12192

10 mm. X 3662 X 12192

10 mm. X 4100 X 12192

เพื่อการรองรับงานผนัง Precast ไร้รอยต่อระหว่างชิ้นลงงานต่อระหว่างผนังของชั้นอาคาร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และความรวดเร็ว ลดการทำ skimmer
ด้วยคุณภาพความเรียบของสินค้าที่เป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้งาน