เข้าใจ 4 หลักเกณฑ์หลัก ในการควบคุม มอก

 

        มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือที่เราเรียกว่า มอก.  ซึ่งจะตามด้วยการกำกับเลขเพื่อแสดงลำดับชนิดของผลิตภัณฑ์ และ พ.ศ. ที่มีการปรับปรุงและบังคับใช้ เช่น มอก. 1479-2558 หมายถึง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ที่มีการปรับปรุงและบังคับใช้ในปี 2558
        โดยภายใน มอก.ประกอบด้วยชั้นคุณภาพ SS330, SS400, SS490 เป็นต้น ซึ่งสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานที่กำหนดโดยต่างประเทศได้ เช่น JIS G3101 SS400 ของประเทศญี่ปุ่น, EN10025 S235JR ของสหภาพยุโรป, ASTM A36 ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

 

4 หลักเกณฑ์หลัก ในการควบคุม มอก. มีอะไรบ้าง?

หลักเกณฑ์ที่ 1: มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชนิด และชั้นคุณภาพ

หลักเกณฑ์ที่ 2: ส่วนประกอบทางเคมี (Chemical Composition)
หลักเกณฑ์ที่ 3: คุณสมบัติทางกล (Mechanical Properties)
หลักเกณฑ์ที่ 4: มวลพื้นฐาน และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของมิติและรูปร่าง

 

        โดยมีการควบคุมเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของรูปร่างและมิติ (Dimension Tolerance) ลักษณะทั่วไปและแนวทางการทดสอบชิ้นตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสินเพื่อระบุการยอมรับของสินค้า

 

..สำหรับ TWC Steel by ทวีโชค พาณิช เหล็กทุกแผ่นของเราได้รับมาตรฐาน มอก. และ SS400 และเรายินดีให้ตรวจสอบคุณภาพทุกกระบวนการ..

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.