ระวัง!! เหล็กไม่ได้มาตรฐาน TWC ช่วยแนะ 4 วิธี เบื้องต้น..

 

ระวัง! เหล็กไม่ได้มาตรฐาน TWC ช่วยแนะ 4 วิธี เบื้องต้น ดูอย่างไร ไม่ให้เจอ สังเกตุได้ง่ายๆ ด้วยตาเปล่า

วิธีที่ 1: สินค้าควรบ่งชี้แสดงชื่อผู้ผลิต และรายละเอียดสินค้า
วิธีที่ 2: มีการรับรองมาตรฐาน และชั้นคุณภาพ
วิธีที่ 3: ข้อมูลสามารถทวนสอบกลับขั้นตอนกระบวนการผลิต
วิธีที่ 4: ตรวจสอบความสมบูรณ์ของมิติ และความคลาดเคลื่อน
 
     หากท่านเลือกใช้เหล็กจาก TWC มั่นใจได้เลยว่า เหล็กทุกแผ่นได้รับมาตรฐาน มอก. และ SS400 ปราศจากเหล็กเกรดต่ำอย่างแน่นอน และเรายินดีให้ตรวจสอบคุณภาพทุกกระบวนการ
 
..TWC ให้คำปรึกษาได้อย่างเชี่ยวชาญทุกเรื่องเหล็ก..