ทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2565
และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่2565

กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่2565